O televiziune enervant de adevarata!

6 august, Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos

Ziua de 6 august este cunoscută printre creștinii ortodocși ca prăznuirea Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos. Momentul Transfigurării lui Iisus pe Muntele Tabor, în fața ucenicilor Petru, Ioan și Iacov nu face altceva decât să confirme slava Sa dumnezeiască și faptul ca El este Fiul lui Dumnezeu.
Acest eveniment neașteptat, excepțional și profetic este relatat de către cele trei Evanghelii Sinoptice:
Luca 9, 28-36:
Iar după cuvintele acestea, ca la opt zile, luând cu Sine pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov, S-a suit pe munte ca să Se roage.
Şi pe când se ruga El, chipul feţei Sale s-a făcut altul şi îmbrăcămintea Lui albă strălucind.
Şi iată doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau Moise şi Ilie,
Şi care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim.
Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El.
Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune.
Şi, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor.
Şi glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi!
Şi când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur. Şi ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele acelea, din cele ce văzuseră.
Matei 17, 1-9:
Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.
Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.
Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.
Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una.
Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”.
Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte.
Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur.
Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi.
Marcu 9, 2-10:
Şi după şase zile a luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte, pe ei singuri, şi S-a schimbat la faţă înaintea lor.
Şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul.
Şi li s-a arătat Ilie împreună cu Moise şi vorbeau cu Iisus.
Şi răspunzând Petru, a zis lui Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici; şi să facem trei colibe: Ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie una.
Căci nu ştia ce să spună, fiindcă erau înspăimântaţi.
Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi.
Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus, singur cu ei.
Şi coborându-se ei din munte, le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când Fiul Omului va învia din morţi.
Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce înseamnă a învia din morţi?
Schimbarea la Față este un eveniment deosebit pentru județul Neamț, deoarece reprezintă hramul Muntelui Ceahlău. În fiecare an, pe 6 august, mii de pelerini urcă Muntele Ceahlău la Mănăstirea cu hramul „Schimbarea la Față”. Preț de o zi, Muntele Ceahlăul devine un Munte Tabor al Transfigurării umane și a mărturisirii credinței ortodoxe.
Poate nu întâmplător are loc un fenomen interesant pe Muntele Ceahlău, acea piramidă holografică vizibilă în ziua Schimbării la Față preț de câteva zeci de minute. Deși există explicații rațional-științifice ale acestui fenomen, piramida holografică a fost îmbrăcată într-o aură de mister, atribuind în mentalul colectiv imaginea unui Munte Sfânt care încă mai păstrează tainele dacilor lui Zalmoxis. Condiția de a vedea acest fenomen este de a ajunge înainte de răsărit pe Vârful Toaca și să ai noroc de un cer senin. Din punct de vedere științific, piramida este o intersectare a umbrelor muntelui în momentul în care Soarele își face apariția.

Postat in Facebook, Fără categorie

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata


*